Uluslararası Programlarımıza Türk Vatandaşları ve Vatandaşlıklarından Birisi Türkiye Olan Çifte Vatandaşlar Başvuramazlar (Uluslararası İlahiyat Programı mezunları kapsam dışındadır. Bu kapsamdaki öğrenciler başvurularını T.C. uyruğu dışındaki kimlik bilgileri ile yapması gerekir.)