Bu form, Türkiye Diyanet Vakfı'nın uluslararası öğrenci öğrenci mülakatlarına katılan ekip sorumlusu ve üyeleri için hazırlanmıştır. Mülakata katılan ekip üyelerinin geri bildirimleri ile öğrenci seçim süreçlerinin yıldan yıla iyileştirilmesi amaçlanmaktadır. Her mülakat ülkesi için ayrıca form doldurulması gerekmektedir.

(İsteğe Bağlı Alan) En fazla 3 fotoğraf yükleyebilirsiniz ve her bir fotoğraf için dosya boyutu maksimum 2MB. jpg, jpeg, png, gif formatları desteklenir.

(İsteğe Bağlı Alan) Mülakat programı yaptığınız ülkeye ait eğitim sistemi, sosyo-kültürel ve jeopolitik özellikleri ihtiva eden bir rapor veya makale varsa bu alana yükleyebilirsiniz. PDF, Word ve Excel formatı Desteklenir ve maximum dosya boyutu 5MB, En fazla 3 dosya yükleyebilirsiniz.