Bu program, ilahiyat alanında ve lisansüstü düzeyindeki öğrencilerin

 • bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bilgilere erişmesini,
 • bilgiyi derlemesini,
 • yorumlama/değerlendirme yeteneğini kazanmasını,
 • bağımsız araştırma yapmasını,
 • bilimsel problemleri çözmesini,
 • verileri geniş/derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapmasını,
 • analiz etme ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazanmasını sağlamak amacıyla oluşturulmuş bir burs destek programıdır.
Üniversitelerin 2021-2022 akademik yılında eğitim-öğretime uzaktan devam etmesi durumunda bu programa bursiyer alımı yeniden değerlendirilecektir.
 
2021 YILINDA LİSANSÜSTÜ İLAHİYAT AKADEMİ BURS PROGRAMININ AÇILACAĞI İLLER CİNSİYET
ANKARA KIZ VE ERKEK
İSTANBUL KIZ VE ERKEK
KONYA KIZ VE ERKEK
BURSA KIZ VE ERKEK
KAYSERİ KIZ VE ERKEK

YÜKSEK LİSANS ADAYLARI İÇİN

 • 26 Yaşından Küçük Olmak 
 • Eğitim Düzeyi Yüksek Lisans Olmak 
 • Halen Öğrenim Görüyor Olmak (Mezun Değil) 
 • TDV Eğitim Koordinatörlüklerinin Bulunduğu İllerde Öğrenim Görüyor Olmak
  • Ankara, Bursa, İstanbul, Konya, Kayseri, Kayseri
 • TC Vatandaşı Olmak 

ADAYLARIN PROGRAMA KABUL EDİLMESİ DURUMUNDA AŞAĞIDAKİ ŞARTLARI DA AYRICA SAĞLAMASI GEREKECEKTİR.

 • Öğrenim görmesine engel bir sağlık problemi olmamak,
 • Öğrenimine 2 yıldan fazla ara vermemiş olmak,
 • Öğrenim hayatı boyunca disiplin cezası almamış veya hüküm giymemiş olmak,
 • Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kapsamında herhangi bir işte çalışmıyor olmak.

DOKTORA ADAYLARI İÇİN

 • 30 Yaşından Küçük Olmak
 • Eğitim Düzeyi Doktora Olmak
 • Halen Öğrenim Görüyor Olmak (Mezun Değil)
 • TDV Eğitim Koordinatörlüklerinin Bulunduğu İllerde Öğrenim Görüyor Olmak
  • Ankara, Bursa, İstanbul, Konya, Kayseri, Kayseri
 • TC Vatandaşı Olmak

ADAYLARIN PROGRAMA KABUL EDİLMESİ DURUMUNDA AŞAĞIDAKİ ŞARTLARI DA AYRICA SAĞLAMASI GEREKECEKTİR.

 • Öğrenim görmesine engel bir sağlık problemi olmamak,
 • Öğrenimine 2 yıldan fazla ara vermemiş olmak,
 • Öğrenim hayatı boyunca disiplin cezası almamış veya hüküm giymemiş olmak,
 • Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kapsamında herhangi bir işte çalışmıyor olmak.

Diyanet Bursları Yönetim Sistemi Üyelik ve Başvuru Tanıtım Videosu.

Başvuru Yap