Bu program, ilahiyat alanında ve lisansüstü düzeyindeki öğrencilerin

  • bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bilgilere erişmesini,
  • bilgiyi derlemesini,
  • yorumlama/değerlendirme yeteneğini kazanmasını,
  • bağımsız araştırma yapmasını,
  • bilimsel problemleri çözmesini,
  • verileri geniş/derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapmasını,
  • analiz etme ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazanmasını sağlamak amacıyla oluşturulmuş bir burs destek programıdır.

Başvurular sonlanmıştır.