Bu program, ilahiyat alanında ve lisansüstü düzeyindeki öğrencilerin;

 • bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bilgilere erişmesini,
 • bilgiyi derlemesini,
 • yorumlama/değerlendirme yeteneğini kazanmasını,
 • bağımsız araştırma yapmasını,
 • bilimsel problemleri çözmesini,
 • verileri geniş/derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapmasını,
 • analiz etme ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazanmasını sağlamak amacıyla oluşturulmuş bir burs destek programıdır.

Poster

YÜKSEK LİSANS ADAYLARI İÇİN

 • 26 yaşından küçük olmak 
 • Eğitim düzeyi yüksek lisans olmak 
 • Halen öğrenim görüyor olmak (Mezun değil) 
 • TDV Eğitim Koordinatörlüklerinin bulunduğu illerde öğrenim görüyor olmak
  • Ankara, Bursa, İstanbul, Konya, Kayseri
 • TC vatandaşı olmak  (Çifte vatandaşlığı olmamak)

ADAYLARIN PROGRAMA KABUL EDİLMESİ DURUMUNDA AŞAĞIDAKİ ŞARTLARI DA AYRICA SAĞLAMASI GEREKECEKTİR.

 • Öğrenim görmesine engel bir sağlık problemi olmamak,
 • 2023 Haziran ayı itibariyle lisansüstü programına kayıt yaptırmış olmak,
 • Öğrenim hayatı boyunca disiplin cezası almamış veya hüküm giymemiş olmak,
 • Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kapsamında herhangi bir işte çalışmıyor olmak.

DOKTORA ADAYLARI İÇİN

 • 30 Yaşından Küçük Olmak
 • Eğitim Düzeyi Doktora Olmak
 • Halen Öğrenim Görüyor Olmak (Mezun Değil)
 • TDV Eğitim Koordinatörlüklerinin Bulunduğu İllerde Öğrenim Görüyor Olmak
  • Ankara, Bursa, İstanbul, Konya, Kayseri, Kayseri
 • TC vatandaşı olmak  (Çifte vatandaşlığı olmamak)

ADAYLARIN PROGRAMA KABUL EDİLMESİ DURUMUNDA AŞAĞIDAKİ ŞARTLARI DA AYRICA SAĞLAMASI GEREKECEKTİR.

 • Öğrenim görmesine engel bir sağlık problemi olmamak,
 • 2023 Haziran ayı itibariyle lisansüstü programına kayıt yaptırmış olmak,
 • Öğrenim hayatı boyunca disiplin cezası almamış veya hüküm giymemiş olmak,
 • Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kapsamında herhangi bir işte çalışmıyor olmak.
Başvuru Yap