Türkiye Diyanet Vakfı ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinden yürütülen Uluslararası İmam Hatip Lisesi Programı kapsamındaki okullarda öğrenim gören T.C. vatandaşlığına sahip öğrenciler bu program kapsamındadır.

Programa Kabul Şartları

* T.C. Vatandaşı olmak veya vatandaşlık hakkına sahip olmak,
* Program kapsamındaki Uluslararası Anadolu İmam Hatip Liselerinde öğrenim görüyor olmak,
* Orta öğrenime yeni başlayacak öğrenciler için, her okuldan başvuranlar içinde başarı sıralamasında ilk 15 kişi içinde olmak,
* Ara sınıf öğrencileri için, öğrenim gördüğü son yıldaki not ortalaması 100 üzerinden 70 ve üzerinde olmak,
* Ara sınıf öğrencileri için, her okuldan başvuranlar içinde öğrenim gördüğü son yıldaki not ortalaması sıralamasında aynı sınıf düzeyinde eğitim görenler içinde ilk 15 kişi içinde olmak.

Burs Kapsamında Verilecek Destekler

* Bursun süresi, ilgili eğitim öğretim yılı olup, 9 ay boyunca burs desteği verilir.

Öğrencilere Sağlanan Bursun Kısmen veya Tamamen Sonlandırılması

* Her yılsonu ara sınıf öğrencilerinden sınıf tekrarı yapanların bursları sonlandırılır.
* Öğrenciler için düzenlenen zorunlu takviye kursları, rehberlik çalışmaları, okul idareleri tarafından bildirilen okul etkinliklerine katılmayanlar ile okul disiplin kuruluna sevk edilen, kuruldan ceza alan öğrencilerin bursları kısmen veya tamamen sonlandırılır,
* Mezun olan öğrencilerin bursluluk durumları sonlandırılmış kabul edilir.
* Her eğitim – öğretim yılı sonunda burs programındaki tüm öğrencilerin bursluluk durumları yeniden değerlendirilmek üzere sonlandırılır.